Jozef Čársky a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázia

4,90

Autor: Jozef Čársky a kolektív
Názov: Chémia pre 3. ročník gymnázií
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1992
ISBN: 80-08-01412-1
Jazyk: slovenský
Počet strán: 245
Kategória: chémia, učebnica
Väzba: brožovaná
Stav: výborný
Vydanie: druhé
Ilustroval: Ladislav Donauer – obálka

Nie je na sklade

Popis

Prvá kapitola tejto učebnice je zameraná na stručné zopakovanie učiva organickej chémie z 2. ročníka.

V druhej kapitole sa vysvetľuje štruktúra, vlastnosti  a praktický význam makromolekulových látok.

V ďalšej časti učiva sa oboznámite s prírodnými látkami, aby ste lepšie pochopili chemické procesy prebiehajúce v živej hmote, čo je náplňou štvrtej kapitoly  „Základy biochémie“.

Cieľom záverečnej kapitoly je urobiť syntézu hlavných poznatkov, ktoré ste získali počas celého štúdia v  gymnáziu.