Stanislav Rosypal a kol.: Přehled biologie

11,00

Autor: Stanislav Rosypal a kolektív autorov
Názov: Přehled biologie
Vydavateľstvo: SPN, Praha
Rok vydania: 1987
ISBN: 14-170-87
Jazyk: český
Počet strán: 686 včítane 414 obrázkov
Kategória: biológia, encyklopédie, atlasy, učebnice
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: prvé, náklad 40 000 výtlačkov
Ilustroval: Karel Jelínek a kol. (ilustrácie), fotografie I. Heráň a z archívov autorov

Popis

Učebnica biológie človeka určená pre študentov 4. ročníka gymnázií.

Z obsahu: Základné biologické pojmy, Vnútorné prostredie, Krv, Sústava krvného obehu, Miazga a miazgový obeh, Tráviaca sústava, Premena látok a energií v ľudskom tele, Potreba výživy, Telesná teplota a jej udržiavanie, Činnosť vylučovacej sústavy, Riadenie činnosti ľudského organizmu, Pohlavné ústroje, rozmnožovanie, Nervové, reflexné riadenie, nervová sústava, Pohybová sústava, Vývin jedinca, Vznik a vývoj jedinca (fylogenéza), Rozmanitosť ľudského organizmu, Zdravie človeka, Základy rodinného života.