J. Bakša, Marta Bakšová: Matematika I, Základy lineárnej algebry

9,00

Autor: Ján Bakša, Marta Bakšová
Názov: matematika I, Základy lineárnej algebry
Vydavateľstvo: Technická univerzita vo Zvolene
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-228-2228-2
Jazyk: slovenský
Počet strán: 172
Kategória: matematika, geometria, prírodné vedy, učebnice
Väzba: brožovaná
Stav: výborný, niekoľko riadkov zvýraznených v obsahu
Vydanie: druhé, nezmenené vydanie, náklad 200 výtlačkov
Ilustroval: neuvedené

Popis

Matematika I – Základy lineárnej algebry je učebnica matematiky vhodná pre študentov vysokých škôl najmä technického a ekonomického zamerania.

Učebný text je členený do šiestich tematických celkov: Maticový počet, Determinanty, Sústavy lineárnych rovníc, Vektorový priestor, Lineárne zobrazenia a Analytická geometria.