Irena Vaverková a kol.: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

3,50

Autor: Irena Vaverková a kol.
Názov: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo (SPN), Bratislava
Rok vydania: 1973
ISBN: 67-438-73
Jazyk: slovenský a nemecký
Počet strán: 912
Kategória: slovník, náučná literatúra
Väzba: tvrdá
Stav: veľmi dobrý, na väzbe sú menšie fľaky
Vydanie: štvrté
Ilustrácie: Karol Rosmány (obálka)
Náklad: 50 000

Menší formát: 11,5 cm x 16,7 cm

 

Popis

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník vreckového formátu je určený pre najširšie kruhy verejnosti. Obsahuje slovnú zásobu bežného hovorového jazyka. Slovník neobsahuje úzko špecializované odborné termíny, nárečové a zastarané slová, slangové a vulgárne výrazy. Každá verzia obsahuje asi 14 000 hesiel, pričom sa obidve verzie odlišujú výberom slov i spôsobom spracovania hesiel. Nemecko-slovenská verzia sa zameriava na porozumenie písaného alebo hovoreného nemeckého slova. Slovensko-nemecké heslá sú rozpracované širšie, pretože majú pomôcť vyjadriť myšlienky v cudzom jazyku.