František Zapletal a kol.: Matematika pre 6. ročník ZŠ cvičebnica

3,90

Autor: RNDr. František Zapletal a kolektív
Názov: Matematika pre 6. ročník ZŠ cvičebnica
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1987
ISBN: 67-304-87
Jazyk: slovenský
Počet strán: 123
Kategória: náučná literatúra, učebnica, matematika
Väzba: brožovaná
Stav: výborný
Vydanie: štvrté
Ilustroval: S. Madarás (obálka)

 

Popis

Cvičebnica matematiky pre žiakov 6. ročníka základných škôl, vydaná v roku 1987. Obsahuje cvičenia z aritmetiky (percentá, deliteľnosť prirodzených čísel, racionálne čísla, štatistika a pravdepodobnosti, výrazy) i geometrie (veľkosť uhla a jeho vlastnosti, objem, útvary súmerné podľa stredu, súmernosť podľa osi a roviny).