B. Parízek, J. Horniaček, A. Galan a D. Kollár: Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

3,50

Autor: B. Parízek, J. Horniaček, A. Galan a D. Kollár
Názov: Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1985
ISBN: 67-366-85
Jazyk: slovenské
Počet strán: 240
Kategória: náučná literatúra, učebnica, matematika
Väzba: brožovaná
Stav: výborný, ako nová
Vydanie: štvrté, náklad 20 000 výtlačkov
Ilustroval: S. Mydlo (obálka)

 

Nie je na sklade

Popis

Zbierka je určená uchádzačom o prijatie do prvého ročníka tých vysokých škôl, na ktorých je skúška z matematiky súčasťou prijímacej skúšky. Má byť pomôckou pri opakovaní stredoškolského učiva a príprave absolventov na skúšku.

Pomôcka obsahuje 200 vyriešených a 40 nevyriešených úloh. Na konci zbierky je prehľad niektorých definícií, viet a vzorcov, ktoré sa použili pri riešení úloh. Ich použitie pri riešení úlohy sa cituje na okraji textu udaním príslušného indexu.