Samo Tomášik: Bašovci na Muránskom zámku

5,00

Autor: Samo Tomášik
Názov: Bašovci na Muránskom zámku
Vydavateľstvo: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
Rok vydania: 1958
Edícia: Hviezdoslavova knižnica -44. zv.
Jazyk: slovenský
Počet strán: 223
Kategória: slovenská próza
Väzba: tvrdá s prebalom
Stav: veľmi dobrý
Vydanie: prvé
Ilustroval: Ján Lebiš

 

Popis

Patrí do obdobia romantizmu. Prvé verše písal v intenciách klasizujúcich i ponáškových. Súbor jeho celoživotného básnického diela vyšiel roku 1888 pod názvom Básně a písně. Poézia nebola jediným odvetvím spisovateľovho záujmu. Poznatky, získané štúdiom historických prameňov i hlbokým historickým výskumom pomerne široko využil pri písaní historických próz. Napospol všetky jeho historické povesti sú dokladom toho, že autor vie exponovať dej, nastoliť situácie a postavy, no príbeh nerozvedie do prudšej dramatičnosti. Všetky povesti sú lokalizované v Gemeri a čerpajú námety z čias tatárskych, tureckých a rákócziovských. Tomášikovo literárne dielo, predovšetkým prozaické, spĺňa požiadavky romantickej povesti. Jeho historické prózy sú pútavé a čitatel z nich získa veľa poznatkov.

Obsah knihy:

Hladomra,    Bašovci na Muránskom zámku,   Malkotenti,    Kuruci,     Samo Tomášik -Život a dielo