O. Odvárko a kol.: Matematika pre gymnáziá 3

4,50

Autor: RNDr. Oldřic Odvárko, RNDr. Jaroslav Fořt, RNDr. Břetislav Novák
Názov: Matematika pre gymnáziá 3
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1978
ISBN: 67-166-78
Jazyk: slovenský
Počet strán: 296
Kategória: učebnica, matematika, prírodné vedy
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: prvé, náklad 29 890 výtlačkov
Ilustroval: neuvedené

Popis

Učebnica matematiky určená pre študentov 2. ročníka gymnázia. Venuje sa problematike funkcií. Oboznamuje s ich základnými vlastnosťami, učí zostrojovať ich grafy a ukazuje, ako sa dajú poznatky o funkciách použiť pri riešení jednoduchých aplikácií z technickej praxe a v rôznych oblastiach bežného života.

Z obsahu: Relácie, zobrazenia, funkcie, Konštantné, lineárne, kvadratické funkcie, Mocniny a mocninové funkcie, Exponenciálne  a logaritmické funkcie, Goniometrické funkcie, Úlohy na opakovanie, K literatúre o funkciách, Výsledky úloh.