Miroslav Zedek a kolektív: Matematika pre I. ročník SVŠ

3,30

Autor: Miroslav Zedek a kolektív
Názov: Matematika pre I. ročník SVŠ
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1964
ISBN: 68-448-64
Jazyk: slovenský
Počet strán: 352
Kategória: náučná literatúra, učebnica, matematika
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: dobrý, kniha je opotrebovaná, ale dobre čitateľná
Vydanie: prvé, náklad 20 100 výtlačkov
Ilustroval: V. Hirkó (obálka)

 

Popis

Učebnica matematiky pre I. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl, ktorú pripravil doc. M. Zedek s kolektívom v roku 1964. Každá stať obsahuje teoretickú časť, rišené a neriešené príklady s výsledkami.

Pozostáva z dvoch hlavných častí “Algebra“ (lineárne a kvadratické rovnice, reálne čísla, mocniny s celočíselným mocniteľom, odmocniny) a “Geometria“ (opakovanie planimetrie, konštrukčné úlohy, zhodnosť, podobnosť, rovnoľahlosť, základné geometrické útvary, topografické práce v teréne a z dejín geometrie).