Milada Caltíková a kol.: Slovenský jazyk pre 2. roč. stredných škôl

3,80

Autor: Milada Caltíková a kol.
Názov: Slovenský jazyk pre 2. roč. stredných škôl
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-7158-815-3
Jazyk: slovenský
Počet strán: 96
Kategória: učebnice
Väzba: brožovaná
Stav: veľmi dobrý
Vydanie: prvé
Ilustroval: Karol Rosmány

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti:

  1. Komunikácia a sloh   Jazykové prostriedky

 

Študenti a študentky pokračujú v systéme získavania vedomostí podľa prvého ročníka. Opäť sa stretávajú s pravidelnými rubrikami a štruktúrou. Aj tu je na okraji strán kartička s pojmami a ich kategorizáciou, resp. vložená do schémy, aby študenti lepšie pochopili vzťahy medzi pojmami. Oproti prvému ročníku sú tu aj úlohy na priebežné opakovanie učiva prvého ročníka tak, aby počas školského roka zopakoval kľúčové informácie z prvého ročníka tak, aby príprava na maturitnú skúšku znamenala čo najmenšiu záťaž na memorovanie. Učivo je osnované a predkladané tak, aby študenti hľadali súvislosti medzi získanými informáciami a vedeli ich správne použiť.
Učebnica je schválená Ministerstvom školstva