M. Zedek a kol.: Vybrané úlohy z matematických olympiád

4,00

Autor: zostavil Prof. Miroslava Zedek a kolektív, preložil Doc. J. Čižmár
Názov: Vybrané úlohy z matematických olympiád kategórie B, C
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
Rok vydania: 1979
ISBN: 67-006-79
Jazyk: slovenský
Počet strán: 304
Kategória: matematika, prírodné vedy, učebnice
Väzba: brožovaná
Stav: veľmi dobrý
Vydanie: prvé, náklad 2 500 výtlačkov
Ilustroval: D. Oravec (obálka)

Popis

Zbierka vybraných riešených úloh z prvých pätnástich ročníkov matematickej olympiády v kategóriách B a C. Sú to úlohy z aritmetiky, algebry a geometrie, ktoré by mali nadväzovať na učivo prvého ročníka gymnázia. Na konci každej časti sú cvičenia s návodom na riešenie alebo aspoň s výsledkom. Zbierka sleduje cieľ oboznámiť čitateľov s metódami riešenia rôznych úloh.