Ladislav Kiczko a kol.: Dejiny filozofie

3,00

Autor: Ladislav Kiczko a kol.
Názov: Dejiny filozofie
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
Rok vydania: 2001
ISBN: 80-08-03197-2
Jazyk: slovenský
Počet strán: 139
Kategória: filozofia, učebnice, slovníky
Väzba: brožovaná
Stav: výborný
Vydanie: štvrté
Ilustroval: Ladislav Donauer – prebal

Nie je na sklade

Popis

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania.

Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

Učebnica Dejiny filozofie objasňuje termín filozofia, oboznamuje nás s vývinom filozofie a so súčasným stavom jej rozpracovania. Porovnáva filozofiu s mýtom a filozofické myslenie s mýtickým myslením.

Je rozčlenená na niekoľko kapitol: Úvod do filozofie,    Antická filozofia (raná grécka, klasická grécka a poklasická gréck), Stredoveká (Patristika, Scholastika), Novoveká filozofia (renesančná, klasická novoveká, poklasická filozofia 19. stor. a moderná filozofia).