Ľ. Bálint a kol.: Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

5,00

Autor: Ľ. Bálint a kol.
Názov: Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
Rok vydania: 1986
Edícia: neuvedené
Jazyk: slovenský
Počet strán: 235
Kategória: matematika, učebnice
Väzba: brožovaná
Stav: veľmi dobrý
Vydanie: druhé
Ilustroval: Ladislav Hruškovič -obálka

 

Popis

Táto zbierka obsahuje najdôležitejšie poznatky z učiva predpísaného osnovami pre 5.  až 8. ročník základnej školy,   vyriešené príklady z tohto učiva a     neriešené úlohy.

Skladá sa z dvoch častí. V prvej časti sú najdôležitejšie teoretické poznatky zoskupené do  11 kapitol a sú zaradené pred riešené príklady príslušnej kapitoly, aby ste si mohli pred preštudovaním vzorovo vyriešených príkladov zopakovať potrebné teoretické poznatky.

Aj druhá časť zbierky má 11 kapitol so zhodnými názvami ako v prvej časti a obsahuje neriešené úlohy. Počet neriešených úloh v jednotlivých kapitolách je rôzny podľa obťažnosti, dôležitosti a hĺbky preberania učiva na základných školách.