kolektív SAV: Encyklopédia Slovenska /I. – VI./

40,00

Autor: kolektív SAV
Názov: Encyklopédia Slovenska /I. – VI./
Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava
Rok vydania: 1977 – 1981-
Jazyk: slovenský
Počet strán: 624 – 536- 656- 600- 792- 776
Kategória: encyklopédie
Väzba: tvrdá s prebalom
Stav: vynikajúci
Vydanie: prvé

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom. Vychádzala v rokoch 1977 – 1982 vo vydavateľstve Veda Slovenskej akadémie vied. Je to dodnes najkomplexnejšie súborné dielo slovenskej vedy a kultúry o Slovensku, avšak čiastočne poznačené komunistickou propagandou (napr. v ekonómii a politike). Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií. Výkonným redaktorom bol Jozef Veľký a od roku 1979 Jozef Vladár.

Náklad každého dielu bol 60 000 kusov, 2. vyd. I. dielu 12 000 kusov.

Bibliografický odkaz

  • Encyklopédia Slovenska I A-D. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1977. 719 s.
  • Encyklopédia Slovenska II E-J. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1978. 531 s.
  • Encyklopédia Slovenska III K-M. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. 704 s.
  • Encyklopédia Slovenska IV N-Q. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1980. 671 s.
  • Encyklopédia Slovenska V R-Š. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1981. 791 s.
  • Encyklopédia Slovenska VI T-Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1982. 853 s.
  • Encyklopédia Slovenska I A-D. 2. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 1985. 719 s
  • Komplexné encyklopedické dielo o minulosti a súčasnosti Slovenskej socialistickej republiky. Slovníkovou formou v abecednom poradí zahrňuje poznatky o prírode, hospodárskom živote, o spoločenskom, politickom, kultúrnom vývine národa a národností žijúcich na Slovensku, o pokrokových tradíciách, revolučnom robotníckom a komunistickom hnutí, o výstavbe socializmu, o živote Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, o vzájomných vzťahoch a spolupráci s krajinami socialistického spoločenstva…