Kolektív autorov: Německá gramatika v kostce

5,80

Autor: Kolektív autorov
Názov: Německá gramatika v kostce
Vydavateľstvo: LEDA, Voznice
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-7335-264-6
Jazyk: nemecký, český
Počet strán: 320
Kategória: cudzojazyčná literatúra, nemecký jazyk, učebnice
Väzba: brožovaná
Stav: výborný, ako nová
Vydanie: prvé
Ilustroval: Marek Jodas (obálka)

Popis

Základný prehľad nemeckej gramatiky kladúci dôraz na jednoduchosť použitej terminológie, jasný, zrozumiteľný výklad a, prehľadnosť, ktorá je dosiahnutá aj použitím tabuliek a dvojfarebnej tlače. Výklad je doplnený množstvom príkladov, ktoré boli prevzaté zo súčasnej živej nemčiny, pričom všetky obsahujú aj český preklad. Pri jednotlivých gramatických javoch sú uvedené tipy a praktické rady, ktoré pomáhajú si nové gramatické javy zapamätovať alebo upozorňujú na dôležité súvislosti.

Publikácia je určená pre študentov nemeckého jazyka na školách a kurzoch ale aj pre samoukov, a to pre začiatočníkov i pokročilých, ďalej pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú oživiť či usporiadať vedomosti z nemeckej gramatiky.

Z obsahu: Podstatná jména, Členy, Přídavná jména, Příslovce, Částice, Zájmena, Slovesa, Předložky, Spojky, Slovosled, Zápor, Otázka, Číslovky, Praktické rady, Abeceda, Výslovnost, Rejstřík, Tabulky časování sloves, Řejstrík sloves.