kol. autorov: Životné prostredie

2,00

Autor: kol. autorov
Názov: Životné prostredie
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 2002
ISBN: 80-08-03341-X
Jazyk: slovenský
Počet strán: 160
Kategória: Ochrana životného prostredia
Väzba: brožovaná
Stav: výborný
Vydanie: prvé

1 na sklade

Popis

Vzťahy človeka k prostrediu – k prírode, k zmenenému, pretvorenému prostrediu činnosťou človeka, vzťahy k ostatným ľuďom – to všetko má a bude mať veľký vplyv na život každého jednotlivca i ľudstva ako celku, bude rozhodovať o tom, ako trvalo sa bude rozvíjať ľudská civilizácia.

Aj preto by sme mali byť aspoň trocha pripravení prijímať a správne hodnotiť informácie o našom vzťahu k prostrediu. Ako občania, aj ako odborníci vo svojom odbore. Mali by sme sa ich naučiť samostatne vyhľadávať, hodnotiť a využívať, riadiť sa nimi vo svojom živote aj v práci, v každodennom konaní aj pri rozhodovaní smerujúcom do budúcnosti