Josef Charvát: Život, adaptace a stress

5,00

Autor: prof. Murd. Josef Charvát
Názov: Život, adaptace a stress
Vydavateľstvo: Avicenum, Praha
Rok vydania: 1973
ISBN: 08-006-73
Jazyk: český
Počet strán: 156
Kategória: psychológia, zdravie a životný štýl
Väzba: brožovaná
Stav: výborný
Vydanie: tretie, náklad 10 000 výtlačkov
Ilustroval: J. Týfa (obálka)

 

Popis

Štúdia, v ktorej sa akademik prof. Mudr. Chorvát zaoberá ako prírodovedec a lekár problémom moderného života, ktorým je stres. V deviatich kapitolách, vecne, jasne a názorne vysvetľuje vznik života na Zemi, evolúciu, vnútorné riadenie organizmov, vplyv vonkajších i vnútorných informačných tokov na organizmus a jeho adaptáciu, pôvod fyzického a duševného stresu a ich vplyvu na vznik chorôb.

Celé dielo vysoko odborne obohacujúce a zároveň ponúka príjemné, dobrodružné čítanie.