Jaroslav Koch: Výchova kojence v rodině

5,80

Autor: Jaroslav Koch
Názov: Výchova kojence v rodině
Vydavateľstvo: Avicenum, Praha
Rok vydania: 1986
ISBN: 08-014-86
Jazyk: český
Počet strán: 208 v čítane 86 obrázkov
Kategória: náučná literatúra, zdravie, rodina, rodičovstvo, pedagogika, výchova dieťaťa
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: dobrý, bok knihy na 2cm lepený, chýba predná biela strana
Vydanie: tretie, náklad 90 000 výtlačkov
Ilustroval: F. Sodoma (ilustrácie), M. Jirsa (obálka, väzba a grafická úprava)

 

Nie je na sklade

Popis

Praktická príručka pre rodiča o tom, ako vychovávať kojenca. Kniha pozostáva z úvodu, teoretickej a praktickej časti.

V úvode autor zdôrazňuje, aký je pre telesné a duševné zdravie kojenca dôležitý prvý rok jeho života. Teoretická časť upozorňuje na to, čo si dieťa do života prináša (vplyv dedičnosti) a čo behom života získava (vplyv prostredia a výchovy). Ďalej radí, ako vyvolávať u kojenca správne podnety k reakciám a zabezpečiť pre neho stabilné výchovné podmienky. Praktická časť na veľkom počte cvikov, hier a zamestnaní, ktoré sú dokumentované početnými obrázkami, ukazuje ako rozvíjať zmyslové vnímanie, myslenie a sociálne vzťahy kojenca a ako postupovať pri ich pohybovej výchove či pri pestovaní návykov atď.