Jan Pěčírka a kol.: Dějiny pravěku a starověku I.,II. časť

25,00

Autor: Jan Pěčírka a kol.
Názov: Dějiny pravěku a starověku I.,II. časť
Vydavateľstvo: Státní pedagogické nakladatelství, Praha
Rok vydania: 1979
Edícia: Světové dějiny
Jazyk: český
Počet strán: 607+1092
Kategória: história
Väzba: tvrdá s prebalom, priložené sú aj mapy
Stav: veľmi dobrý, v prvej časti prebal mierne natrhnutý
Vydanie: druhé
Ilustroval: čiernobiele fotografie, kresby, tabuľkové prílohy

 

Popis

O čem je kniha Dějiny pravěku a starověku I.?
První svazek podává výklad o vzniku člověka a lidské společnosti v paleolitu a o počátcích zemědělství, řemesel a měst v mladší době kamenné. Líčí dějiny nejstarších civilizací v Mezopotámii, Egyptě, Malé Asii, Egejské oblasti a v ostatní Evropě v době bronzové. Seznamuje s vývojem států a říší na Předním východě v 1. pol. 1. tisíciletí př. n. l., s počátky řeckého státu, s vrcholným obdobím a pádem klasické polis a se vznikem helénistických říší.

O čem je kniha Dějiny pravěku a starověku II.?
Druhý svazek popisuje historický vývoj států od vrcholné antiky po konec starověku. Provádí nás dějinami Kartága, Etrusků, helénistických říší a hlavně Římské říše přes republiku, principát a císařství, až po rozdělení a zánik. Okrajově je zde zmíněna kultura a historie dalších starověkých národů Evropy. Knihu uzavírá popis dějin Indie a Číny a to od pravěku, vznik prvních státních útvarů, vývoj velkých říší této oblasti a končí polovinou prvního tisíciletí našeho letopočtu.