Ján Lisý a kol.: Ekonómia – Všeobecná ekonomická teória

7,20

Autor: Ján Lisý a kolektív
Názov: Ekonómia – Všeobecná ekonomická teória
Vydavateľstvo: Iura edition, Bratislava
Rok vydania: 2002
ISBN: 80-89047-35-1
Jazyk: slovenský
Počet strán: 508
Kategória: ekonomická literatúra, podnikanie, spoločenské vedy
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný (pretretý podpis bývalého majiteľa)
Vydanie: štvrté, prepracované a doplnené vydanie
Ilustroval: T. Hrabovský (obálka)

Popis

“Ekonómia“ je vysokoškolská učebnica, určená študentom inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale aj všetkým tým, ktorí sa chcú zorientovať v zložitej problematike modernej trhovej ekonomiky, teda manažérom, finančníkom, podnikateľom. Zaoberá sa najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov.

Z obsahu: Podmienky a predpoklady fungovania trhovej ekonomiky, Mikroekonómia – trhový mechanizmus a trhy produktov, Mikroekonómia – trhy výrobných faktorov a rozdeľovanie dôchodkov, Makroekonomická teória a politika, Svetové hospodárstvo.