J. Turňa, V. Krčméry, M. Kettner, M. Antal, J- Augustín: Rekombinantné DNA a biotechnológie

20,00

Autor: J. Turňa, V. Krčméry, M. Kettner, M. Antal, J- Augustín
Názov: Rekombinantné DNA a biotechnológie
Vydavateľstvo: Alfa, Bratislava
Rok vydania: 1990
Edícia: Edícia potravinárskej literatúry
Jazyk: slovenský
Počet strán: 696, 226 obrázkov 34 tabuliek
Kategória: odborná literatúra, učebnica, medicína
Väzba: tvrdá s prebalom
Stav: výborný, ako nová
Vydanie: prvé
Ilustroval: Bruno Musil (prebal a väzba)
Náklad: 1000

 

Nie je na sklade

Popis

Konštruovaním rôznych vektorových molekúl, vsúvaním jednotlivých génov do nich, replikáciou a klonovaním týchto molekúl a nakoniec ich expresiou sa však vytvorili aj ďalekosiahle možnosti praktického využitia rekombinantných DNA na prípravu dôležitých biologicky aktívnych látok a iných substancií. Možnosť chemicky syntetizovať a upravovať nukleotidy, manipulovať ich zloženie a aktivitu otvára nové cesty základnému výskumu i praktickej, najmä technologickej aplikácii. Preto možno biotechnológie, využívajúce rekombinantné DNA, označiť aj ako génové technológie. Vypracovali sa a aplikujú sa postupy na prípravu vzácnych a dôležitých peptidových substancií, ako je inzulín, rastový hormón a ďalšie. Objavili sa a využívajú sa viaceré imunomodulačné látky, ako sú interferóny, interleukiny, TNF (tumor necrosis factor) a iné. ….Rôzne druhy vakcín, dosiaľ nedostupných, sú ďalšou aplikáciou technológií rekombinantných DNA v humánnej aj verterinárnej medecíne….

 

Z obsahu: Základy nukleovej genetiky,    Vývoj molekulovej genetiky,    Mutagenita,    Karcinogenita a vplyv chemizácie na životné prostredie,    Objavy chemoterapie antibiotík a vývoj plazmidov,     Fágy,    Plazmidy,    Rranspozóny,   Intergrácia externého genetického materiálu do genómu baktérií,    Génová expressia niektorých plazmidov,    Regulácia expresie génov,    Vírusové a celulárne onkogény,    Techniky rekombinantných DNA,    Základy biotechnológií,    Prehľad biotechnológií niektorých látok používaných v zdravotníctve,      Prehľad aplikácií rDNA v rastlinnej a živočíšnej výrobe a potravinárstve,     Vybrané techniky rekombinantných DNA.

 

Určená je pracovníkom z oblasti prírodných, chemických, lekárskych, veterinárnych a zootechnických vied, ktorí potrebujú získať základné vedomosti a informácie z molekulovej genetiky, génových technológií, rekombinantných DNA a ich využitia v biotechnológiách.