J. Houska, J. Šedivý, B. Zelinka: Cvičenia z matematiky pre 3. ročník gymnázia

5,00

Autor: J. Houska, J. Šedivý, B. Zelinka
Názov: Cvičenia z matematiky pre 3. ročník gymnázia
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
Rok vydania: 1987
Edícia: neuvedené
Jazyk: slovenský
Počet strán: 224
Kategória: učebnica, matematika
Väzba: brožovaná
Stav: výborný, kniha nebola používaná
Vydanie: druhé
Ilustroval: Pavel Bartík

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Kniha obsahuje 4 tematicky rozdielne kapitoly:

V prvej z nich sa oboznámite so základmi teórie grafov

V druhej kapitole si prehĺbite svoje zručnosti pri riešení a diskusií rovníc, nerovníc a ich sústav

Tretia kapitola voľne nadväzuje na výuku vektorovej algebry a analytickej geometrie v povinnom predmete matematika pre 3.roč. a na učivo o geometrických zobrazeniach v 1. roč. gymnázia.

Štvrtá kapitola sa zaoberá riešením exponenciálnych, logaritmických a goniometrických rovníc a nerovníc a tak nadväzuje na učivo o funkciách v 2. roč. gymnázia. Jej posledný článok je venovaný metóde dôkazu—matematickej indukcii