Iveta Ondrejkovičová a kol.: Pokroky v chémii a v biológii, vyššia kvalita života

2,00

Autor: Iveta Ondrejkovičová a kol.
Názov: Pokroky v chémii a v biológii vyššia kvalita života
Vydavateľstvo: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-227-2932-1
Jazyk: slovenský
Počet strán: 98
Kategória: odborná literatúra, chémia, biológia
Väzba: brožovaná
Stav: kniha nebola používaná
Vydanie: prvé

Popis

VIAC O KNIHE

Obsahuje spracované texty týchto prednášok:
Koloidy okolo nás P. Kovařík
Všadeprítomné železo a jeho zlúčeniny I.Ondrejkovičová, S.Štefániková
Chemické technológie využívania plastov zo separovaného zberu odpadov A.Kaszonyi
Antioxidanty a ich využitie v praxi E.Klein
Minoritné oleje vo výžive kozmetike Š.Šchmidt, J. Hojerová
Prírodné látky a ich využitie pre zdravie A,Koreňová
Sto rokov v medicínskej chémie a jej perspektívy pre 21.storočie M Remko
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti medicínsky využiteľných chemických zlúčenín alternatívnymi in vitro metódami S,Jantová

Príručka je určená stredoškolským učiteľom na skvalitňovanie vyučovania chémie a biológie, ako a záujemcom o štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU