Hans-Jochen Bartsch: Matematické vzorce

11,00

Autor: Hans-Jochen Bartsch
Názov: Matematické vzorce
Vydavateľstvo: SNTL, Praha
Rok vydania: 1987
Edícia: neuvedené
Jazyk: český
Počet strán: 832, 473 obrázkov, 32 tabuliek
Kategória: matematika, fyzika
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: druhé
Ilustroval: neuvedené

 

Popis

Příručka zahrnuje nejdůležitější definice, věty a metody ze základných oborů užité matematiky. Zvláštní pozornost je věnována výběru matematických vzorců a ilustrativním řešeným příkladům.

Kromě základů matematické logiky a teorie množin obsahuje aritmetiku a elementární algebru, rovnice a nerovnice,   základní funkce,   procentový a úrokový počet,    vektorový a maticový počet, elementární geometrii,   rovinnou a sférickou trigonometrii,   analytickou geometrii v rovině a prostoru,   diferenciální a integrální počet,   diferenciální geometrii,   obyčejné a parciální diferenciální rovnice,   posloupnosti a řady,    Fourierův integrál a Laplaceovu transformací,   počet pravděpodobnosti a matematickou statistiku,     lineární optimalizaci,    spínačovou algebru a vzorce z regulační techniky.

Je určena studujícím středních škol všech zaměření,  posluchačům vysokých škol technických.