Ernst Greba a kolektív: Chémia pre základné školy

8,00

Autor: Ernst Greba a kolektív, preložila a upravila D. Joniaková
Názov: Chémia pre základné školy
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1995
ISBN: 80-08-02291-4
Jazyk: slovenský
Počet strán: 240
Kategória: učebnica, chémia
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: prvé
Ilustroval: P. Čisárik (obálka)

 

Nie je na sklade

Popis

“Chémia pre základné školy“ je učebnicou určenou pre 7. a 8. ročník základných škôl ako pomôcka pri vyučovaní chémie, príprave na vyučovanie a opakovaní učiva.

Z obsahu: Látky a ich vlastnosti, Stavba látok, Premena látok – chemická reakcia, Voda, Chemické značky, Získavanie kovov, Skupina prvkov a periodická sústava prvkov, Stavba atómu, Chemická väzba, Kyseliny a ich soli, Hydroxidy a neutralizácia, Hnojivá, Uhlie. Ropa, zemný plyn – zdroje energie a suroviny, Uhľovodíky, Alkoholy a karboxylové skupiny, Estery – tuky, Mydlá a pracie prostriedky, Sacharidy a bielkoviny, plasty.