Charles Dickens, preložil V.Roy: Oliver Twist I. II .diel

15,00

Autor: Charles Dickens, preložil V.Roy
Názov: Oliver Twist I. II .diel
Vydavateľstvo: Spoločnosť priateľov klasických kníh
Rok vydania: 1929, 1930
Edícia: SPKK
Jazyk: slovenský
Počet strán: 286 I. diel, 247,.II, diel
Kategória: svetová literatúra, dobrodružná literatúra, pre deti a mládež
Väzba: tvrdá, ilustrovaná
Stav: vynikajúci

Nie je na sklade

Popis

VIAC O KNIHE

Dobrodružstva Olivera Twista sú realistickým románom. Román je napísaný vo forme päťdesiatich troch kapitol. Realistické prvky možno badať v opisoch miest, či v charaktere postáv. Znaky realizmu: hlavný hrdina je obyčajný človek – sirota, zobrazený je všedný svet s jeho problémami, námet príbehu je z vtedajšej doby, autor vniesol do diela aj nádych humoru ( napr. obľúbené vyjadrenie pána Grinwiga. ,, zjem svoju hlavu”).

Autor neodsudzuje postavy za ich prehrešky, pripisuje ich na vrub spoločnosti. Nesympatizuje ani s jednou stranou, sám seba nazýva iba dejepiscom, pozorovateľom. Charakteristika postáv: Olive Twist: Hlavný hrdina – dieťa. Aj napriek ťažkému životu si Oliver uchoval svoju prirodzenú detskú dušu. Všetky útrapy znášal trpezlivo. Predstavuje typ silnej osobnosti. Bol milý, srdečný, ale hlavne vďačný za akýkoľvek prejav lásky voči jeho osobe, ktorý opätoval ešte vrúcnejšie.

Aj napriek nepriazni osudu, bol stále silne veriaci človek. Na dieťa bol nesmierne odvážny, keď chcel radšej umrieť ako mal kradnúť. Vo svojej dobrote chcel pomáhať iným. Bol nesmierne sklamaný, keď sa mu nepodarilo zachrániť Dicka. Nakoniec sa jeho čisté srdce dočkalo lásky po ktorej tak veľmi túžilo