Benito Pérez Galdós: Fortunata a Jacinta II.diel

2,50

Autor: Benito Pérez Galdós
Názov: Fortunata a Jacinta II.diel
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, Bratislava
Rok vydania: 1982
Edícia: SPKK ,zv. 419
Jazyk: slovenský
Počet strán: 576
Kategória: ľúbostný román
Väzba: tvrdá s prebalom
Stav: výborný
Vydanie: prvé
Ilustroval: Emil Bačík – prebal, väzba

Popis

Román, tvoriaci základné kamene modernej španielskej literatúry, je pokladaný za jeden z najlepších románov, ktoré vyšli v španielsku v 19. storočí.
Dielo obdivuhodnou panoramatickou šírkou zachycuje súdobý madridský život, ožíva v ňom aj bohatá a pestrá španielska história s kľúčovými dejinnými udalosťami a s pôsobivou národnou identitou, vyjadrenou postojom, konaním a zmýšľaním typických postavičiek reprezentujúcich všetky spoločenské vrstvy, od najvyšších mocenských kruhov až po mestskú spodinu, zosobnených medzi inými aj dvoma hlavnými hrdinkami Fortunatou a Jacintou.

Ich životné osudy a vzájomný vzťah, ktorý striedavo kolíše medzi pocitmi spolupatričnosťami  nenávisti vzbudenej láskou k jednému mužovi, vytvárajú základnú dejovú osnovu.