Jozef Mistrík: Štylistika

15,00

Autor: Jozef Mistrík
Názov: Štylistika
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1997
ISBN: 80-08-0259-8
Jazyk: slovenský
Počet strán: 600
Kategória: slovenský jazyk, jazykoveda, učebnice, slovníky
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: tretie
Ilustroval: T. Hrabovský (obálka), H. Belicová (grafická úprava)

 

Popis

Slovenčina patrí medzi najmladšie a najprudšie sa rozvíjajúce slovanské spisovné jazyky.

Publikácia sa obšírne venuje otázkam štylistiky. Obsahuje komplexný, systematicky usporiadaný opis výrazových prostriedkov a vedecký výklad o výstavbe a štylistických vlastnostiach textu. Autor sa po vysvetlení nevyhnutných základných pojmov a jazykových (lexikálnych a gramatických) výrazových prostriedkov, sústreďuje na mimojazykové štylistické prostriedky, ako aj na tektoniku a štylistické vlastnosti textu. Novinkou v tomto vydaní je poučenie o sekundárnych štýloch.

Celá táto práca prezentuje výsledky vedeckého výskumu autora, ako aj tézy jeho štúdií, prednášok a monografií. Je adresovaná študentom humanitných vied, žurnalistiky, pedagógom, prekladateľom a ostatným kultúrnym pracovníkom.